Odobritev odsotnosti

Mehanizem potrjevanja poskrbi, da ima nadrejeni odličen pregled nad dogodki, ki čakajo na njegovo potrditev.

Vsak oddelek ima lahko več vodij, ki potrjujejo zahteve podrejenih, vodjem pa lahko dodelite druge potrjevalce.