Avtor
eČasomer ekipa

Branje
5 minut

Datum
6. feb 2024

V današnjem dinamičnem poslovnem okolju vedno več podjetij ponuja svojim zaposlenim možnost dela od doma ali drugje na terenu. Ta pristop omogoča podjetjem, da pridobijo večjo fleksibilnost zaposlenih in hkrati povečajo produktivnost celotnega podjetja.

Vendar pa se pri delu na daljavo ali na terenu pogosto pojavljajo posebni izzivi glede beleženja delovnega časa. Delodajalci velikokrat naletijo na izzive glede transparentnosti delovnih ur, zabeleženih na daljavo. Prav tako zaposlene zanima kdaj in na kakšen način si lahko beležijo odmore za malico, če delajo od doma. Vodje ekipe želijo ohraniti nadzor nad prijavami na delo zaposlenih, ki delajo na terenu in se morajo prijaviti le na določeni lokaciji.

Postopek beleženja ur pri delu od doma

Delo na daljavo prinaša številne prednosti za zaposlene, kot so večja svoboda pri izbiri delovnega okolja in boljša ravnotežje med delom in zasebnim življenjem. Vendar pa prinaša tudi različne izzive za delodajalce, saj ne morajo fizično preverjati ali je zaposleni pričel z delom ali ne.

Za takšne situacije so koristna digitalna orodja, ki delodajalcem olajšajo pregled nad prisotnostjo zaposlenih. Ti se na delo prijavijo in odjavijo z njega kar preko mobilne ali spletne aplikacije, kjer se podatki prikazujejo v realnem času. Na takšen način imajo tako zaposleni kot tudi vodje oz. administratorji celoten pregled nad tem kdo je tisti dan prisoten ali odsoten v podjetju.

Odmori za malico in osebni izhodi

Vsak zaposleni ima pravico do 30 minutnega odmora za malico, ki ga lahko izkoristi kadarkoli med delovnim časom. Pol ure lahko zaposleni izkoristi ločeno ali po delih, glede na njegove potrebe. Vendar pa mora vse odmore zabeležiti, ne glede na to ali dela v pisarni podjetja, na terenu ali od doma.

Digitalna evidenca omogoča prijavo odmora tudi preko mobilne ali spletne aplikacije, kar olajša evidentiranje zaposlenim. Ti se lahko z enim klikom prijavijo odmor ali malico, ta pa se jim avtomatsko zabeleži v njihovo evidenco. Ti podatki so vidni le vsakemu zaposlenemu posebej in administratorju, ki ima pregled nad celotnimi urami. Administratorji lahko v digitalni evidenci tudi določijo časovni interval, med katerim si zaposleni lahko vzamejo odmor za malico.

V današnjem dinamičnem poslovnem okolju vedno več podjetij ponuja svojim zaposlenim možnost dela od doma ali drugje na terenu. Ta pristop omogoča podjetjem, da pridobijo večjo fleksibilnost zaposlenih in hkrati povečajo produktivnost celotnega podjetja.

Vendar pa se pri delu na daljavo ali na terenu pogosto pojavljajo posebni izzivi glede beleženja delovnega časa. Delodajalci velikokrat naletijo na izzive glede transparentnosti delovnih ur, zabeleženih na daljavo. Prav tako zaposlene zanima kdaj in na kakšen način si lahko beležijo odmore za malico, če delajo od doma. Vodje ekipe želijo ohraniti nadzor nad prijavami na delo zaposlenih, ki delajo na terenu in se morajo prijaviti le na določeni lokaciji.

Postopek beleženja ur pri delu od doma

Delo na daljavo prinaša številne prednosti za zaposlene, kot so večja svoboda pri izbiri delovnega okolja in boljša ravnotežje med delom in zasebnim življenjem. Vendar pa prinaša tudi različne izzive za delodajalce, saj ne morajo fizično preverjati ali je zaposleni pričel z delom ali ne.

Za takšne situacije so koristna digitalna orodja, ki delodajalcem olajšajo pregled nad prisotnostjo zaposlenih. Ti se na delo prijavijo in odjavijo z njega kar preko mobilne ali spletne aplikacije, kjer se podatki prikazujejo v realnem času. Na takšen način imajo tako zaposleni kot tudi vodje oz. administratorji celoten pregled nad tem kdo je tisti dan prisoten ali odsoten v podjetju.

Odmori za malico in osebni izhodi

Vsak zaposleni ima pravico do 30 minutnega odmora za malico, ki ga lahko izkoristi kadarkoli med delovnim časom. Pol ure lahko zaposleni izkoristi ločeno ali po delih, glede na njegove potrebe. Vendar pa mora vse odmore zabeležiti, ne glede na to ali dela v pisarni podjetja, na terenu ali od doma.

Digitalna evidenca omogoča prijavo odmora tudi preko mobilne ali spletne aplikacije, kar olajša evidentiranje zaposlenim. Ti se lahko z enim klikom prijavijo odmor ali malico, ta pa se jim avtomatsko zabeleži v njihovo evidenco. Ti podatki so vidni le vsakemu zaposlenemu posebej in administratorju, ki ima pregled nad celotnimi urami. Administratorji lahko v digitalni evidenci tudi določijo časovni interval, med katerim si zaposleni lahko vzamejo odmor za malico.

Optimizirajte delovni čas s sistemom eČasomer in dvignite vaše poslovanje na višjo raven.

Optimizirajte delovni čas s sistemom eČasomer in dvignite vaše poslovanje na višjo raven.

Kako pa poteka evidentiranje na terenu?

Podjetja, ki imajo zaposlene na terenu, se soočajo z drugačnimi izzivi. Kako zagotoviti, da se delovni čas beleži natančno takrat, ko zaposleni opravljajo naloge? Kako zagotoviti pregled nad prijavami in odjavami zaposlenih, ki morajo to opravljati na točno določeni lokaciji?

Rešitev našega izziva je uporaba GPS tehnologije za sledenje delovnega časa. Zaposleni lahko v aplikaciji preprosto beležijo svojo prisotnost in delovni čas, pri čemer se avtomatično zapiše njihova trenutna lokacija.

Poleg tega lahko administratorji evidence posebej določijo lokacijo za prijavo in lokacijo za odjavo z delovnega mesta, kar pomeni, da mora zaposleni začeti in končati delo na natančno določeni lokaciji. S tem se zagotovi natančno in pregledno beleženje delovnega časa zaposlenih na terenu, kar je ključno za učinkovito upravljanje in nadzor.

Povečana učinkovitost in preglednost evidenc

Z natančno evidenco delovnega časa podjetja dobijo boljši vpogled v porabo delovnega časa, kar vodi k optimizaciji procesov in povečanju produktivnosti. Delodajalci lahko ohranijo pregled in natančnost podatkov, ne glede na to kje se nahajajo njihovi zaposleni.

Mobilna aplikacija se pri tem izkaže kot izjemno koristno orodje, saj omogoča zaposlenim prijavo in odjavo izven fizičnih prostorov podjetja. Kljub temu, da imajo zaposleni večjo avtonomnost pri izbiri delovnega okolja, delodajalci ohranjajo nadzor nad lokacijo prijav in odjav. Uporabnikom ponuja preprosto in intuitivno uporabo aplikacije, kar zagotavlja odlično podporo pri evidentiranju delovnega časa.

Izzivi, glede beleženja delovnega časa, ki jih prinašata delo na daljavo in na terenu, se lahko učinkovito rešijo z uporabo digitalnih orodij za beleženje delovnega časa. S takšnim pristopom lahko podjetja dosežejo večjo učinkovitost in boljše upravljanje s časom, kar postaja ključno za uspeh v današnjem poslovnem svetu.

Kako pa poteka evidentiranje na terenu?

Podjetja, ki imajo zaposlene na terenu, se soočajo z drugačnimi izzivi. Kako zagotoviti, da se delovni čas beleži natančno takrat, ko zaposleni opravljajo naloge? Kako zagotoviti pregled nad prijavami in odjavami zaposlenih, ki morajo to opravljati na točno določeni lokaciji?

Rešitev našega izziva je uporaba GPS tehnologije za sledenje delovnega časa. Zaposleni lahko v aplikaciji preprosto beležijo svojo prisotnost in delovni čas, pri čemer se avtomatično zapiše njihova trenutna lokacija.

Poleg tega lahko administratorji evidence posebej določijo lokacijo za prijavo in lokacijo za odjavo z delovnega mesta, kar pomeni, da mora zaposleni začeti in končati delo na natančno določeni lokaciji. S tem se zagotovi natančno in pregledno beleženje delovnega časa zaposlenih na terenu, kar je ključno za učinkovito upravljanje in nadzor.

Povečana učinkovitost in preglednost evidenc

Z natančno evidenco delovnega časa podjetja dobijo boljši vpogled v porabo delovnega časa, kar vodi k optimizaciji procesov in povečanju produktivnosti. Delodajalci lahko ohranijo pregled in natančnost podatkov, ne glede na to kje se nahajajo njihovi zaposleni.

Mobilna aplikacija se pri tem izkaže kot izjemno koristno orodje, saj omogoča zaposlenim prijavo in odjavo izven fizičnih prostorov podjetja. Kljub temu, da imajo zaposleni večjo avtonomnost pri izbiri delovnega okolja, delodajalci ohranjajo nadzor nad lokacijo prijav in odjav. Uporabnikom ponuja preprosto in intuitivno uporabo aplikacije, kar zagotavlja odlično podporo pri evidentiranju delovnega časa.

Izzivi, glede beleženja delovnega časa, ki jih prinašata delo na daljavo in na terenu, se lahko učinkovito rešijo z uporabo digitalnih orodij za beleženje delovnega časa. S takšnim pristopom lahko podjetja dosežejo večjo učinkovitost in boljše upravljanje s časom, kar postaja ključno za uspeh v današnjem poslovnem svetu.

Vas zanima še kaj? Pogovorite se z našimi strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem odgovorili na vprašanja.

Vas zanima še kaj? Pogovorite se z našimi strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem odgovorili na vprašanja.