Nova zakonodaja ZEPDVS-a:
Evidenca delovnega časa

V skladu z nedavno sprejetimi spremembami Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) je podjetjem naložena dolžnost uskladitve evidenc delovnega časa s sprejeto novelo.

Nova zakonodaja ZEPDVS:
Evidenca delovnega časa

V skladu z nedavno sprejetimi spremembami Zakona o evidencah o delovnem času in obveznih napotitvah (ZEPDSV-A) je podjetjem naložena dolžnost uskladitve evidenc delovnega časa z novimi predpisi.

Kaj prinaša nova zakonodaja?

Spremljanje evidenc delovnega časa

Natančna evidenca delovnega časa

Glavna sprememba, ki jo prinaša nova zakonodaja, je povečan poudarek na natančni evidenci delovnega časa in obveznih napotitvah zaposlenih. Podjetja so zdaj zavezana vzpostaviti natančne in zanesljive sisteme za beleženje delovnega časa ter zagotavljati dosledno upoštevanje predpisanih omejitev delovnega časa.

Delovni procesi eČASOMER

Transparentnost in delovni procesi

Nova zakonodaja je odraz potrebe po transparentnosti in poštenem obravnavanju zaposlenih ter hkrati omogoča boljše upravljanje delovnih procesov. S pravilno vzpostavljenimi in vzdrževanimi sistemi za evidenco delovnega časa bodo podjetja lažje sledila predpisom ter hkrati optimizirala produktivnost in delovne tokove.

globe in skancije eČASOMER

Določene globe in sankcije

Z novim zakonom obstaja možnost sankcioniranja odgovornih oseb delodajalca. Slednjim se lahko dodatno naloži plačilo globe od 150 do 2.000 EUR. Za ugotovljene kršitve v zvezi z elektronskim vodenjem znašajo globe za odgovorne osebe od 300 do 2.000 EUR.

Obvezna hramba evidenc eČASOMER

Obvezna hramba evidenc

Novela zahteva, da mora delodajalec evidence o izrabi delovnega časa hraniti na svojem sedežu ali na kraju opravljanja dela delavca. Pri tem se še opozarja, da se evidence o izrabi delovnega časa hranijo kot listina trajne vrednosti, kar pomeni, da njihovo uničenje ni dovoljeno.

Kaj prinaša nova zakonodaja?

Spremljanje evidenc delovnega časa

Natančna evidenca delovnega časa

Glavna sprememba, ki jo prinaša nova zakonodaja, je povečan poudarek na natančni evidenci delovnega časa in obveznih napotitvah zaposlenih. Podjetja so zdaj zavezana vzpostaviti natančne in zanesljive sisteme za beleženje delovnega časa ter zagotavljati dosledno upoštevanje predpisanih omejitev delovnega časa.

Delovni procesi eČASOMER

Transparentnost in delovni procesi

Nova zakonodaja je odraz potrebe po transparentnosti in poštenem obravnavanju zaposlenih ter hkrati omogoča boljše upravljanje delovnih procesov. S pravilno vzpostavljenimi in vzdrževanimi sistemi za evidenco delovnega časa bodo podjetja lažje sledila predpisom ter hkrati optimizirala produktivnost in delovne tokove.

globe in skancije eČASOMER

Določene globe in sankcije

Z novim zakonom obstaja možnost sankcioniranja odgovornih oseb delodajalca. Slednjim se lahko dodatno naloži plačilo globe od 150 do 2.000 EUR. Za ugotovljene kršitve v zvezi z elektronskim vodenjem znašajo globe za odgovorne osebe od 300 do 2.000 EUR.

Obvezna hramba evidenc eČASOMER

Obvezna hramba evidenc

Novela zahteva, da mora delodajalec evidence o izrabi delovnega časa hraniti na svojem sedežu ali na kraju opravljanja dela delavca. Pri tem se še opozarja, da se evidence o izrabi delovnega časa hranijo kot listina trajne vrednosti, kar pomeni, da njihovo uničenje ni dovoljeno.

Podjetja ste pozvana, da se čim prej seznanite s spremembami in prilagodite svoje prakse v skladu z novimi zahtevami. S tem korakom boste ohranili skladnost s predpisi ter poskrbeli za dobrobit svojih zaposlenih in učinkovito poslovanje.

* Za dodatne informacije o spremembah v Zakonu o evidencah o delovnem času in obveznih napotitvah (ZEPDSV-A) lahko podjetja obiščejo uradno spletno stran Ministrstva za delo ali se posvetujejo s pravnimi strokovnjaki.

eČASOMER – sistem za enostavno registracijo delovnega časa

Napredni sistem za evidenco delovnega časa in upravljanje s človeškimi viri. Posebej prilagojen delovnim procesom v manjših, srednjih in velikih podjetjih.

Prihranil vam bo veliko dragocenega časa pri planiranju in razporeditvi dela vaših zaposlenih, evidentiranju delovnega časa, najavah in odobritvah odsotnosti, prenosu podatkov v plače, spremljanju porabe delovnih sredstev in prehrane.

Učinkovita evidenca delovnega časa eČASOMER
Mobilna aplikacija
Vodenje odsotnosti
Obračun plač
Evidenca nadur
Registrator delovnega časa
Analiza in poročila

eČASOMER – sistem za enostavno registracijo delovnega časa

Napredni sistem za evidenco delovnega časa in upravljanje s človeškimi viri. Posebej prilagojen delovnim procesom v manjših, srednjih in velikih podjetjih.

Prihranil vam bo veliko dragocenega časa pri planiranju in razporeditvi dela vaših zaposlenih, evidentiranju delovnega časa, najavah in odobritvah odsotnosti, prenosu podatkov v plače, spremljanju porabe delovnih sredstev in prehrane.

Mobilna aplikacija
Vodenje odsotnosti
Obračun plač
Registrator delovnega časa
Evidenca nadur
Analiza in poročila