e-knjižica 

Poglavitne spremembe ZEPDSV-A

Novela ZEPDSV-A v osnovi ureja evidentiranje izrabe delovnega časa, hkrati pa zagotavlja transparentno podlago za učinkovit nadzor nad spoštovanjem zakonskih določb o delovnem času, odmorih in počitkih delavca.

Kopičenje ur s strani zaposlenih?

Evidence delovnega časa izven zakonskih okvirjev?

Dogovorjen delovni čas v pogodbah o zaposlitvi ne ustreza dejanskemu stanju?

Nejasno zapisana pravila delovnega časa?

9 novosti, ki jih morate kot delodajalec upoštevati

V veljavo je stopila nova novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 50/23, v nadaljevanju: ZEPDSV-A), ki prinaša dodatne obveznosti za delodajalce in poostruje določbe glede sankcioniranja.

Kakšno je novo definiranje delavca in zakaj je to pomembno

Kateri dodatni podatki morajo biti vpisani v evidenco o izrabi delovnega časa

Kako poteka hramba evidenc delovnega časa

Na kakšen način se zaposleni lahko seznani s svojimi podatki iz evidence

Obvezno ali neobvezno elektronsko vodenje evidenc

Višina kazenskih določb za različne vrste prekrškov

Posebni primeri evidentiranja izrabe delovnega časa

Novo vodenje evidenc za zaposlene

Kako poteka obveščanje delavca o njegovih podatkih

Prenesite brezplačno e-knjižico z nasveti
kako se najboljše prilagoditi na novosti ZEPDSV-A

Preberite katere so novosti, ki jih morate upoštevati pri registraciji in evidentiranju delovnega časa, za enostavnejše beleženje v skladu z novelo ZEPDVS-A.