Letna odmera dopusta je zakonsko določena pravica vsakega zaposlenega v Sloveniji. To je čas, ko si lahko delavci privoščijo zaslužen oddih od svojih delovnih obveznosti.

V tem času delodajalec zaposlenemu ne sme naložiti nobenega dela, če pa se to zgodi, ima delavec pravico delo zavrniti brez posledic.

V nadaljevanju bomo raziskali pomembnost letne odmere dopusta, zakonske zahteve ter nove spremembe ZDR-1 glede izrabe dopusta. Vse potrjene spremembe novele ZDR-1 si lahko preberete na gov.si.

Zakaj je letna odmera dopusta pomembna?

Letna odmera dopusta ni le ključna za fizični počitek, temveč tudi za izboljšanje duševnega in čustvenega počutja zaposlenih ter za povečanje produktivnosti na delovnem mestu.

Delodajalec mora pripraviti izračun letne odmere dopusta za vsakega zaposlenega posebej na začetku tekočega leta. S tem obvesti zaposlene o številu dni dopusta, da si lahko planirajo izrabo dopusta vnaprej.

Zaposlenemu se odmeri določeno število dni letnega dopusta, vendar le, če ostane zaposlen pri istem delodajalcu celotno koledarsko leto. V primeru, da med letom poda odpoved, mu pripada le sorazmerni del letnega dopusta, ki ga je pridobil do trenutka odpovedi.

Kdaj mora delodajalec obvestiti zaposlene o letni odmeri dopusta?

Delodajalec mora uradno obvestiti zaposlene o njihovi letni odmeri dopusta najkasneje do 31. marca tekočega leta. To je ključno, saj zaposleni potrebujejo dovolj časa za načrtovanje svojih dopustov in usklajevanje z delovnim urnikom.

Če obvestilo ni poslano do navedenega datuma, se z globo od 750 do 2.000 evrov kaznuje delodajalec, torej pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

Z uporabo našega sistema eČasomer lahko v par korakih nastavite odmero letnega dopusta, ki bo skladna s sprejeto zakonodajo in njenimi novostmi. Preglejte še katere druge funkcionalnosti vam omogoča evidenca delovnega časa eČasomer in optimizirajte delovne procese v vašem podjetju.

Avtor
eČasomer ekipa

Branje
7 minut

Datum
24. jan 2024

Letna odmera dopusta je zakonsko določena pravica vsakega zaposlenega v Sloveniji. To je čas, ko si lahko delavci privoščijo zaslužen oddih od svojih delovnih obveznosti.

V tem času delodajalec zaposlenemu ne sme naložiti nobenega dela, če pa se to zgodi, ima delavec pravico delo zavrniti brez posledic.

V nadaljevanju bomo raziskali pomembnost letne odmere dopusta, zakonske zahteve ter nove spremembe ZDR-1 glede izrabe dopusta. Vse potrjene spremembe novele ZDR-1 si lahko preberete na gov.si.

Zakaj je letna odmera dopusta pomembna?

Letna odmera dopusta ni le ključna za fizični počitek, temveč tudi za izboljšanje duševnega in čustvenega počutja zaposlenih ter za povečanje produktivnosti na delovnem mestu.

Delodajalec mora pripraviti izračun letne odmere dopusta za vsakega zaposlenega posebej na začetku tekočega leta. S tem obvesti zaposlene o številu dni dopusta, da si lahko planirajo izrabo dopusta vnaprej.

Zaposlenemu se odmeri določeno število dni letnega dopusta, vendar le, če ostane zaposlen pri istem delodajalcu celotno koledarsko leto. V primeru, da zaposleni med letom poda odpoved, mu pripada le sorazmerni del letnega dopusta, ki ga je pridobil do trenutka odpovedi.

Kdaj mora delodajalec obvestiti zaposlene o letni odmeri dopusta?

Delodajalec mora uradno obvestiti zaposlene o njihovi letni odmeri dopusta najkasneje do 31. marca tekočega leta. To je ključno, saj zaposleni potrebujejo dovolj časa za načrtovanje svojih dopustov in usklajevanje z delovnim urnikom.

Če obvestilo ni poslano do navedenega datuma, se z globo od 750 do 2.000 evrov kaznuje delodajalec, torej pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

Z uporabo našega sistema eČasomer lahko v par korakih nastavite odmero letnega dopusta, ki bo skladna s sprejeto zakonodajo in njenimi novostmi. Preglejte še katere druge funkcionalnosti vam omogoča evidenca delovnega časa eČasomer in optimizirajte delovne procese v vašem podjetju.

Optimizirajte delovni čas s sistemom eČasomer in dvignite vaše poslovanje na višjo raven.

Optimizirajte delovni čas s sistemom eČasomer in dvignite vaše poslovanje na višjo raven.

Posebnosti letne odmere dopusta

Pri izrabi letnega dopusta je treba upoštevati nekaj posebnih pravil:

 • Zaposleni je dolžan vsaj dva tedna letnega dopusta izrabiti v neprekinjenem obdobju, vendar ima delodajalec pravico zahtevati, da zaposleni izrabo teh dveh tednov načrtuje vnaprej.
 • Zaposleni si lahko po svoji želji izbere en dan letnega dopusta, vendar ga mora planirati vsaj 3 dni vnaprej.
 • Prazniki ali odsotnosti zaradi bolezni se ne smejo izrabljati za letni dopust.
 • Letni dopust se porablja v delovnih dnevih, kar pomeni, da če delavec na primer opravi 4 ure dela in 4 ure preživi na bolniški, se to šteje kot izraba celotnega dne letnega dopusta, ne le 4 ur.
 • Če delavec ne želi koristiti dveh tednov dopusta, mora delodajalec dokazati, zakaj je izbrisal dopust, kljub ponudbam zaposlenemu.
 • Delavec je dolžan izrabiti vsaj dva tedna letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, vendar ima možnost preostanek dopusta prenesti na naslednje leto najkasneje do 30. junija.

Kako pošiljati odločbo o letni odmeri dopusta?

Odločba o letni odmeri dopusta se lahko predloži zaposlenim na več načinov. Delodajalec jo lahko fizično izroči z zapisom na listu ali pa jo pošlje po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga zagotavlja delodajalec.

Pomembno je, da je odločba jasna in vsebuje vse potrebne informacije o trajanju dopusta ter morebitnih omejitvah.

Novosti po ZDR-1:

Spremembe zakonodaje (ZDR-1) so prinesle nekaj novosti glede izrabe letnega dopusta. Med najpomembnejšimi so:

1. Oskrbovalski dopust:

Delavci, ki skrbijo za družinske člane ali osebe v skupnem gospodinjstvu, potrebne posebne nege zaradi zdravstvenih razlogov, imajo pravico do oskrbovalskega dopusta.

To velja, kadar zaposleni ni upravičen do odsotnosti z dela v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju. Posameznik lahko koristi do največ 5 delovnih dni plačane odsotnosti v koledarskem letu.

2. Dopust za žrtve nasilja v družini:

Delavci, ki so žrtve nasilja v družini, so upravičeni do 5 delovnih dni dopusta v primeru urejanja zaščite, pravnih in drugih postopkov za odpravljanja posledic nasilja v družini.

Svojo odsotnost mora javiti najkasneje tri delovni dni pred koriščenjem odsotnosti. Ob tem mora predložiti tudi potrdilo centra za socialno delo o izdelani oceni o ogroženosti zaradi nasilja v družini, dokazilo o podani prijavi na policijo ter dokazilo o urejanju družinskih zadev.

3. Podaljšano koriščenje lanskega dopusta

Če delavec preostanka letnega dopusta iz prejšnjega leta zaradi bolezni, poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka ni mogel izkoristiti, ga lahko izkoristi do 31. marca naslednje leto in ne 31. decembra, kot je veljalo do sedaj.

Posebnosti letne odmere dopusta

Pri izrabi letnega dopusta je treba upoštevati nekaj posebnih pravil:

 • Zaposleni je dolžan vsaj dva tedna letnega dopusta izrabiti v neprekinjenem obdobju, vendar ima delodajalec pravico zahtevati, da zaposleni izrabo teh dveh tednov načrtuje vnaprej.

 • Zaposleni si lahko po svoji želji izbere en dan letnega dopusta, vendar ga mora planirati vsaj 3 dni vnaprej.

 • Prazniki ali odsotnosti zaradi bolezni se ne smejo izrabljati za letni dopust.
 • Letni dopust se porablja v delovnih dnevih, kar pomeni, da če delavec na primer opravi 4 ure dela in 4 ure preživi na bolniški, se to šteje kot izraba celotnega dne letnega dopusta, ne le 4 ur.

 • Če delavec ne želi koristiti dveh tednov dopusta, mora delodajalec dokazati, zakaj je izbrisal dopust, kljub ponudbam zaposlenemu.
 • Delavec je dolžan izrabiti vsaj dva tedna letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, vendar ima možnost preostanek dopusta prenesti na naslednje leto najkasneje do 30. junija.

Kako pošiljati odločbo o letni odmeri dopusta?

Odločba o letni odmeri dopusta se lahko predloži zaposlenim na več načinov. Delodajalec jo lahko fizično izroči z zapisom na listu ali pa jo pošlje po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga zagotavlja delodajalec. Pomembno je, da je odločba jasna in vsebuje vse potrebne informacije o trajanju dopusta ter morebitnih omejitvah.

Novosti po ZDR-1:

Spremembe zakonodaje (ZDR-1) so prinesle nekaj novosti glede izrabe letnega dopusta. Med najpomembnejšimi so:

1. Oskrbovalski dopust

Delavci, ki skrbijo za družinske člane ali osebe v skupnem gospodinjstvu, potrebne posebne nege zaradi zdravstvenih razlogov, imajo pravico do oskrbovalskega dopusta. To velja, kadar zaposleni ni upravičen do odsotnosti z dela v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju. Posameznik lahko koristi do največ 5 delovnih dni plačane odsotnosti v koledarskem letu.

2. Dopust za žrtve nasilja v družini

Delavci, ki so žrtve nasilja v družini, so upravičeni do 5 delovnih dni dopusta v primeru urejanja zaščite, pravnih in drugih postopkov za odpravljanja posledic nasilja v družini. Svojo odsotnost mora javiti najkasneje tri delovni dni pred koriščenjem odsotnosti. Ob tem mora predložiti tudi potrdilo centra za socialno delo o izdelani oceni o ogroženosti zaradi nasilja v družini, dokazilo o podani prijavi na policijo ter dokazilo o urejanju družinskih zadev.

3. Podaljšano koriščenje lanskega dopusta

Če delavec preostanka letnega dopusta iz prejšnjega leta zaradi bolezni, poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka ni mogel izkoristiti, ga lahko izkoristi do 31. marca naslednje leto in ne 31. decembra, kot je veljalo do sedaj.

Vas zanima še kaj? Pogovorite se z našimi strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem odgovorili na vprašanja.

Vas zanima še kaj? Pogovorite se z našimi strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem odgovorili na vprašanja.