Otvoritveno stanje pri vodenju evidenc delovnega časa se nanaša na začetno točko, od katerega se začne beleženje delovnega časa zaposlenih.

To stanje označuje začetek določenega obdobja, v katerem se bo spremljalo in beležilo delovni čas zaposlenih. Otvoritveno stanje običajno vključuje informacije, kot so datum in ura začetka obdobja, ime ali identifikacijska številka zaposlenega ter morebitne druge pomembne podatke.

Z otvoritvenim stanjem delodajalec delavcem sporoči:

 • koliko urna bo njihova delovna obveznost v posameznem mesecu prihodnjega leta,
 • kateri dnevi so dela prosti in
 • kdaj bodo imeli kolektivni dopust.

V letnem delovnem koledarju mora delodajalec delavcem razporediti vsaj toliko delovnega časa, da bodo imeli zagotovljen polni delovni čas oziroma čas, ki predstavlja njihovo delovno obveznost.

Pogoste napake pri nenatančnem nastavljanju otvoritvenega stanja

Otvoritveno stanje je vaša izhodiščna točka za učinkovito in natančno beleženje delovnega časa zaposlenih za tekoče leto. Pri nastavljanju otvoritvenega stanja je pomembna natančnosz, da se preprečijo morebitne napake, ki bi lahko vplivale na pravilnost beleženja delovnega časa. Nekatere od pogostih napak, ki se lahko pojavijo, vključujejo:

 • Napačen datum in ura začetka: Če se otvoritveno stanje nastavi na napačen datum ali uro, lahko to privede do nepravilnega beleženja delovnega časa za celotno obdobje. To lahko povzroči težave pri obračunu plač.

 • Manjkajoči zaposleni: Če se nekateri zaposleni izpustijo ali pozabijo vključiti v otvoritveno stanje, se njihov delovni čas ne bo ustrezno beležil. Tudi to lahko povzroči težave pri obračunu plač za te zaposlene.
 • Nepopolni podatki: Če otvoritveno stanje ne vsebuje vseh potrebnih informacij, kot so identifikacijske številke zaposlenih ali druge relevantne podrobnosti, lahko to oteži sledenje delovnemu času in identifikacijo posameznih zaposlenih.

 • Nepooblaščeni dostop: Če se otvoritveno stanje lahko spreminja ali ureja brez ustrezne pooblastitve, obstaja tveganje za goljufije ali nepravilnosti pri beleženju delovnega časa.

 • Napake pri prenosu podatkov: Pri uporabi avtomatiziranih sistemov za vodenje evidenc delovnega časa lahko pride do napak pri prenosu podatkov med različnimi sistemi ali napravami.

Kako se izogniti napakam pripravljanja otvoritvenega stanja?

Da bi se izognili takšnim napakam, je pomembno, da imate dobro vzpostavljen postopek za nastavljanje otvoritvenega stanja. Ta vključuje preverjanje in potrjevanje podatkov ter po potrebi določitev odgovornih oseb za urejanje in nadzor nad evidencami.

To je lahko naporen in dolgotrajen proces, pri katerem lahko mimogrede pride do kakšne napake in posledično do nepravilnega beleženja delovnega časa zaposlenih. Da bi vam prihranili čas, energijo in živce, smo oblikovali digitalno evidenco eČasomer, ki delo opravi namesto vas.

Avtor
eČasomer ekipa

Branje
5 minut

Datum
10. jan 2024

Otvoritveno stanje pri vodenju evidenc delovnega časa se nanaša na začetno točko, od katere se začne beleženje delovnega časa zaposlenih.

To stanje označuje začetek določenega obdobja, v katerem se bo spremljalo in beležilo delovni čas zaposlenih. Otvoritveno stanje običajno vključuje informacije, kot so datum in ura začetka obdobja, ime ali identifikacijska številka zaposlenega ter morebitne druge pomembne podatke.

Z otvoritvenim stanjem delodajalec delavcem sporoči koliko urna bo njihova delovna obveznost v posameznem mesecu prihodnjega leta. Sporoči pa tudi kateri dnevi so dela prosti in kdaj bodo imeli kolektivni dopust.

V letnem delovnem koledarju mora delodajalec delavcem razporediti vsaj toliko delovnega časa, da bodo imeli zagotovljen polni delovni čas oziroma čas, ki predstavlja njihovo delovno obveznost.

Pogoste napake pri nenatančnem nastavljanju otvoritvenega stanja

Otvoritveno stanje je vaša izhodiščna točka za učinkovito in natančno beleženje delovnega časa zaposlenih za tekoče leto. Pri nastavljanju otvoritvenega stanja je pomembna natančnosz, da se preprečijo morebitne napake, ki bi lahko vplivale na pravilnost beleženja delovnega časa. Nekatere od pogostih napak, ki se lahko pojavijo, vključujejo:

 • Napačen datum in ura začetka: Če se otvoritveno stanje nastavi na napačen datum ali uro, lahko to privede do nepravilnega beleženja delovnega časa za celotno obdobje. To lahko povzroči težave pri obračunu plač.

 • Manjkajoči zaposleni: Če se nekateri zaposleni izpustijo ali pozabijo vključiti v otvoritveno stanje, se njihov delovni čas ne bo ustrezno beležil. To lahko povzroči težave pri obračunu plač za te zaposlene.

 • Nepopolni podatki: Če otvoritveno stanje ne vsebuje vseh potrebnih informacij, kot so identifikacijske številke zaposlenih ali druge relevantne podrobnosti, lahko to oteži sledenje delovnemu času in identifikacijo posameznih zaposlenih.

 • Nepooblaščeni dostop: Če se otvoritveno stanje lahko spreminja ali ureja brez ustrezne pooblastitve, obstaja tveganje za goljufije ali nepravilnosti pri beleženju delovnega časa.

 • Napake pri prenosu podatkov: Pri uporabi avtomatiziranih sistemov za vodenje evidenc delovnega časa lahko pride do napak pri prenosu podatkov med različnimi sistemi ali napravami.

Kako se izogniti napakam pripravljanja otvoritvenega stanja?

Da bi se izognili takšnim napakam, je pomembno, da imate dobro vzpostavljen postopek za nastavljanje otvoritvenega stanja. Ta vključuje preverjanje in potrjevanje podatkov ter po potrebi določitev odgovornih oseb za urejanje in nadzor nad evidencami.

To je lahko naporen in dolgotrajen proces, pri katerem lahko mimogrede pride do kakšne napake in posledično do nepravilnega beleženja delovnega časa zaposlenih. Da bi vam prihranili čas, energijo in živce, smo oblikovali digitalno evidenco eČasomer, ki delo opravi namesto vas.

Optimizirajte delovni čas s sistemom eČasomer in dvignite vaše poslovanje na višjo raven.

Optimizirajte delovni čas s sistemom eČasomer in dvignite vaše poslovanje na višjo raven.

3 ključne nastavitve za pravilno otvoritveno stanje v eČasomerju

V digitalni evidenci eČasomer lahko enostavno nastavite otvoritveno stanje, ki bo natančno in točno beležilo delovni čas zaposlenih. Namesto dolgotrajnega potrjevanja in prepisovanja podatkov iz preteklega leta v tekoče leto, lahko z uporabo eČasomerja v par klikih zagotovite popoln prenos.

1. Določanje nove letne delovne obveze

Znotraj sistema eČasomer lahko enostavno oblikujete nov letni plan delovne obveze za posameznika ali skupine. Vanj zapišete vse naloge, cilji in odgovornosti zaposlenega za prihajajoče delovno leto. Shranite izpolnjene podatke in prvi korak nastavitve otvoritvenega stanja je opravljen.

Določanje nove letne delovne obveze za pravilno otvoritveno stanje
2. Urejanje prenosov ur v novo leto

eČasomer vam zagotovi, da bodo vsi presežki in nadure pravilno prenesene iz preteklega leta v tekoče leto. Pri tem morate biti pozorni, da določite časovni okvir, v katerem bodo ure iz preteklega leta obravnavane. To običajno zajema prve dni novega leta in obdobje, v katerem se presežki in nadure iz prejšnjega leta prenesejo v novo.

Beleženje delovnega časa se bo začelo na ničli, pri čemer se presežki in nadure iz preteklega leta prenesejo v novo leto.

Urejanje prenosov ur v novo leto
3. Priprava letne odmere dopustov in prenosa

Pred pripravo letne odmere dopustov morate preveriti do koliko dni dopusta so upravičeni vaši zaposleni. Prav tako preverite koliko dni so v preteklem letu koristili in koliko dni se jim lahko iz preteklega leta prenese v tekoče leto.

Nato v sistemu eČasomer izberite posameznega zaposlenega ter uredite stanje dopusta. Določite lahko koliko dni pripada zaposlenemu glede na minimalni dopust, starševski dopust, zahtevnost dela in delovno dobo njegovo starost. Pozorni bodite tudi na podatke koliko dni starega dopusta mu je ostalo iz preteklega leta.

Priprava letne odmere dopustov in prenosov

3 ključne nastavitve za pravilno otvoritveno stanje v eČasomerju

V digitalni evidenci eČasomer lahko enostavno nastavite otvoritveno stanje, ki bo natančno in točno beležilo delovni čas zaposlenih. Namesto dolgotrajnega potrjevanja in prepisovanja podatkov iz preteklega leta v tekoče leto, lahko z uporabo eČasomerja v par klikih zagotovite popoln prenos.

1. Določanje nove letne delovne obveze

Znotraj sistema eČasomer lahko enostavno oblikujete nov letni plan delovne obveze za posameznika ali skupine. Vanj zapišete vse naloge, cilji in odgovornosti zaposlenega za prihajajoče delovno leto. Shranite izpolnjene podatke in prvi korak nastavitve otvoritvenega stanja je opravljen.

Določanje nove letne delovne obveze za pravilno otvoritveno stanje
2. Urejanje prenosov ur v novo leto

eČasomer vam zagotovi, da bodo vsi presežki in nadure pravilno prenesene iz preteklega leta v tekoče leto. Pri tem morate biti pozorni, da določite časovni okvir, v katerem bodo ure iz preteklega leta obravnavane. To običajno zajema prve dni novega leta in obdobje, v katerem se presežki in nadure iz prejšnjega leta prenesejo v novo.

Beleženje delovnega časa se bo začelo na ničli, pri čemer se presežki in nadure iz preteklega leta prenesejo v novo leto.

Urejanje prenosov ur v novo leto
3. Priprava letne odmere dopustov in prenosa

Pred pripravo letne odmere dopustov morate preveriti do koliko dni dopusta so upravičeni vaši zaposleni. Prav tako preverite koliko dni so v preteklem letu koristili in koliko dni se jim lahko iz preteklega leta prenese v tekoče leto.

Nato v sistemu eČasomer izberite posameznega zaposlenega ter uredite stanje dopusta. Določite lahko koliko dni pripada zaposlenemu glede na minimalni dopust, starševski dopust, zahtevnost dela in delovno dobo njegovo starost. Pozorni bodite tudi na podatke koliko dni starega dopusta mu je ostalo iz preteklega leta.

Priprava letne odmere dopustov in prenosov

Vas zanima še kaj? Pogovorite se z našimi strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem odgovorili na vprašanja.

Vas zanima še kaj? Pogovorite se z našimi strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem odgovorili na vprašanja.