Avtomatičen obračun plač

Avtomatičen obračun plač

Z aplikacijo lahko hitro in enostavno ustvarite pregledna poročila o plačah zaposlenih ter jih izvozite v želen program za obračun plač. Poročilo je avtomatično oblikovano v skladu s pravili, ki jih prilagodite glede na specifične potrebe vašega podjetja.

Obračun plač eČASOMER
Obračun plač eČASOMER

Avtomatiziran
izvoz podatkov

Sami nastavite željene vrste plačil in jih z enim klikom izvozite v izbran program za obračun plač.

Pomoč pri
začetni uporabi

V prednastavitvah so nastavljene postavke, ki jih večina podjetij uporablja, sami pa si jih lahko kasneje tudi prilagodite.

Zaklep
meseca

Po končanem mesecu se lahko ure zaklenejo in se jih ne da več naknadno spreminjati brez dostopa administratorja.

Zaklep meseca

Po končanem mesecu se lahko ure zaklenejo in se jih ne da več naknadno spreminjati brez dostopa administratorja.

Avtomatiziran izvoz podatkov

Sami nastavite željene vrste plačil in jih z enim klikom izvozite v izbran program za obračun plač.

Pomoč pri začetni uporabi

V prednastavitvah so nastavljene postavke, ki jih večina podjetij uporablja, sami pa si jih lahko kasneje tudi prilagodite.

Pogoji obračunavanja delovnih ur

Pogoji za izračun delovnega časa zaposlenih se določijo ob začetku uporabe, nato pa aplikacija avtomatsko kalkulira delovni čas in dodatke zaposlenih, hkrati pa tudi avtomatsko beleži vse oblike odsotnosti. Sistem tako zagotovi vse potrebne podatke za pripravo plačil.

Pogoji obračunavanja plač eČASOMER

Nastavitev pravil obračunavanja delovnih ur

Pravila za izračun delovnega časa zaposlenih se določijo ob začetku uporabe, nato pa aplikacija avtomatsko kalkulira delovni čas in dodatke zaposlenih, hkrati pa tudi avtomatsko beleži vse oblike odsotnosti. Sistem tako zagotovi vse potrebne podatke za pripravo plačil.

Pogoji obračunavanja plač eČASOMER
Prednsatvaljene postavke statusa zaposlenega eČASOMER

Prednastavljene postavke pred začetkom uporabe

V nastavitvah aplikacije delovnega časa so že definirane določene postavke, ki jih lahko prilagodite glede na potrebe vašega podjetja.

Nekatere izmed vnaprej definiranih postavk so: redno delo, dopusti in drugi izhodi, nadure, prazniki in dela prosti dnevi, bolniške odsotnosti, odmor za malico itd.

Prednsatvaljene postavke statusa zaposlenega eČASOMER

Prednastavljene postavke pred začetkom uporabe

V nastavitvah aplikacije delovnega časa so že definirane določene postavke, ki jih lahko prilagodite glede na potrebe vašega podjetja.

Nekatere izmed vnaprej definiranih postavk so: redno delo, dopusti in drugi izhodi, nadure, prazniki in dela prosti dnevi, bolniške odsotnosti, odmor za malico itd.

Obračun plač glede na status zaposlenega

eČASOMER omogoča prilagajanje obračunskih pravil tudi za osebe s skrajšanim delovnim časom, štiri- ali šesturnim delavnikom, invalidskim statusom ali drugimi posebnostmi.

Pravila za obračunavanje plač lahko prilagodite v okviru celotnega podjetja, nivoju posameznih delovnih enot ali pa za posameznega zaposlenega.

Status zaposlenega eČASOMER

Obračun plač glede na status zaposlenega

eČASOMER omogoča prilagajanje obračunskih pravil tudi za osebe s skrajšanim delovnim časom, štiri- ali šesturnim delovnikom, invalidskim statusom ali drugimi posebnostmi.

Pravila za obračunavanje plač lahko prilagodite v okviru celotnega podjetja, nivoju posameznih delovnih enot ali pa za posameznega zaposlenega.

Status zaposlenega eČASOMER
Plača eČASOMER

Poročila in izvoz podatkov za plače

  1. Nastavite željene vrste izvoza ali obdržite prednastavljene
  2. Priprava podatkov za pretekli mesec
  3. Pregled podatkov in potrditev
  4. Prikaz aktivnih in neaktivnih zaposlenih
  5. Prenos podatkov v željen izvoz kot CSV ali izbran program za obračun plač

Pridobite lahko tudi poročila in analizo podatkov vseh zaposlenih v podjetju.

Pomanjkanje zabeleženega delovnega časa ni več težava!

Za naše stranke smo razvili rešitev, ki omogoča evidenco delovnega časa kar preko vašega mobilnega telefona, spletne ali namizne aplikacije ter registratorjev.

Evidenca delovnega časa pomoč

Poročila in izvoz podatkov za plače

  1. Nastavite željene vrste izvoza ali obdržite prednastavljene
  2. Priprava podatkov za pretekli mesec
  3. Pregled podatkov in potrditev
  4. Prikaz aktivnih in neaktivnih zaposlenih
  5. Prenos podatkov v željen izvoz kot CSV ali izbran program za obračun plač

Pridobite lahko tudi poročila in analizo podatkov vseh zaposlenih v podjetju.

Plača eČASOMER

Pomanjkanje zabeleženega delovnega časa ni več težava!

Za naše stranke smo razvili rešitev, ki omogoča evidenco delovnega časa kar preko vašega mobilnega telefona, spletne ali namizne aplikacije ter registratorjev.