Avtor
eČasomer ekipa

Branje
4 minute

Datum
17. jan 2024

Pravilno in učinkovito upravljanje delovnega časa je pomembno tako za zaposlenega kot tudi za delodajalca, predvsem zaradi pravilnega izplačila delovnih ur in skladnosti z zakonskimi predpisi.

Ustrezno beleženje delovnega časa koristi tudi pri dnevni rutini zaposlenega, izboljšuje njegovo produktivnost ter omogoča prilagodljivost hitrim spremembam in nepredvidljivim situacijam.

S transparentnim vodenjem evidence delovnega časa bo zaposleni hitreje ustvaril svojo delovno rutino in si ustvaril ravnovesje med delovnimi obveznostmi ter osebnim časom. To bo povečalo njegovo produktivnost znotraj delovnih ur ter ustvarilo ravnovesje med poslovnim in zasebnih življenjem.

Učinkovito upravljanje delovnega časa zaposlenih – kje začeti?

Da bodo zaposleni lahko ustvarili rutino in sami upravljali s svojim časom, morajo biti seznanjeni s svojimi podatki glede opravljenih delovnih ur, izrabe odmora za malico ter pregleda nadur in primanjkljajev. Za delodajalca pa je uporaben še pregled nad odsotnostmi in prisotnostmi na delovnem mestu, da lahko učinkoviteje delegira delo med zaposlene.

V evidenci delovnega časa eČasomer so ti podatki preprosto vidni v profilu uporabnika, kjer se lahko kadarkoli seznani s svojimi podatki. Na takšen način si lahko zaposleni enostavno razporedi delo za vnaprej, saj ima dnevni, tedenski in mesečni pregled nad opravljenimi urami. Tako ve koliko ur še mora opraviti in na kakšen način si razporediti delo čez dan.

Načini povečanja učinkovitosti 

1. Delo od doma
 • Popolna kontrola nad svojim delovnim časom: zaposleni lahko sami razporejajo svoje delo glede na svojo produktivnost in življenjski ritem.

 • Boljše izkoriščanje časa in osredotočenost na naloge, ki so najbolj pomembne.

 • Spodbujanje samonadzora zaposlenih s pomočjo evidence eČasomer. Zaposleni lahko beležijo svoj čas na različnih lokacijah preko mobilne aplikacije, kar jim omogoča prilagodljivost in mobilnost.
 • Z uporabo aplikacije eČasomer lahko spremljate, kdaj in zakaj zaposleni delajo nadure. To omogoča boljše upravljanje delovnih ur, zmanjšanje nepotrebnih nadur ter boljšo izrabo virov.
 • Boljša sledljivost poteku projektov z natančnim pregledom nad delovnim časom zaposlenih. Lahko enostavno ugotovite, koliko časa je posamezni zaposleni namenil določenemu projektu ali nalogi. To je izjemno koristno pri določanju časovnih okvirov za prihodnje projekte in pri dodeljevanju virov. S tem se zmanjša potreba po dodatnih nadurah, saj lahko bolj natančno načrtujete delo in ga prilagajate dejanskim potrebam vašega podjetja.
 • Lažje upravljanje odsotnosti kot so dopusti, bolniške odsotnosti in druge vrste odsotnosti. S tem se izboljša tudi proces odobravanja dopustov in bolniških odsotnosti ter se zmanjša administrativna breme. Vse te informacije vam omogočajo boljšo preglednost nad delovnim časom in višjo učinkovitost pri upravljanju delovnih virov v vašem podjetju.
3. Optimizacija delovnega časa
 • Z natančnim planiranjem in pregledom delovnih ur lahko zaposleni produktivneje izkoristijo delovne ure in čas za odmor. To pa ima neposreden vpliv na zmanjšanje stresa in izboljšanje delovne kulture, kar lahko pozitivno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih.

 • S sistemom eČasomer lahko analizirate podatke o delovnem času, ki vam omogočajo, da prepoznate vzorce v delovnih urah vaših zaposlenih. Na primer, lahko ugotovite, kdaj je največja potreba po delavcih, kar vam omogoča boljšo razporeditev virov in prilagoditev urnikov dela. S tem lahko zmanjšate potrebo po nadurah in izboljšate izrabo virov, kar posledično zmanjšuje stroške dela.

Zakaj izbrati evidenco delovnega časa eČasomer?

Z optimizacijo delovnega časa, vaši zaposleni ne bodo le bolj produktivni, temveč boste tudi izboljšali konkurenčnost vašega podjetja. Kako? Natančno načrtovanje in učinkovito upravljanje delovnega časa prinašata izjemne rezultate.

eČasomer, vam ponuja možnost natančnega optimiziranja delovnega časa zaposlenih. S pomočjo analize podatkov, lahko prepoznate ključne vzorce v delovnih urah vaših zaposlenih. To vam omogoča, da načrtujete delo v najbolj učinkovitih časovnih intervalih, kar pripomore k boljši izrabi virov in zmanjšanju stroškov dela.

S sistemom eČasomer lahko spremljate, kdaj je največja potreba po delavcih, kako se pojavljajo nadure in kako prilagoditi urnike dela. To vam omogoča, da zmanjšate potrebo po nadurah in hkrati izboljšate zadovoljstvo zaposlenih, saj imajo boljše uravnotežen delovni čas in več časa za osebne odmore.

Poleg tega pa evidenca eČasomer omogoča natančno spremljanje delovnega časa vsakega zaposlenega, kar vam zagotavlja večjo transparentnost in sledljivost vseh aktivnosti. To je ključno pri dodeljevanju nalog in projektov ter pri spremljanju napredka dela. S tem vam je omogočeno boljše upravljanje delovnih virov in povečanje konkurenčnosti vašega podjetja.

Optimizirajte delovni čas s sistemom eČasomer in dvignite vaše poslovanje na višjo raven.

Ustrezno beleženje delovnega časa koristi tudi pri dnevni rutini zaposlenega, izboljšuje njegovo produktivnost ter omogoča prilagodljivost hitrim spremembam in nepredvidljivim situacijam.

S transparentnim vodenjem evidence delovnega časa bo zaposleni hitreje ustvaril svojo delovno rutino in si ustvaril ravnovesje med delovnimi obveznostmi ter osebnim časom. To bo povečalo njegovo produktivnost znotraj delovnih ur ter ustvarilo ravnovesje med poslovnim in zasebnih življenjem.

Kako se lotiti upravljanja časa zaposlenih?

Da bodo zaposleni lahko ustvarili rutino in sami upravljali s svojim časom, morajo biti seznanjeni s svojimi podatki glede opravljenih delovnih ur, izrabe odmora za malico ter pregleda nadur in primanjkljajev. Za delodajalca pa je uporaben še pregled nad odsotnostmi in prisotnostmi na delovnem mestu, da lahko učinkoviteje delegira delo med zaposlene.

V evidenci delovnega časa eČasomer so ti podatki preprosto vidno v profilu uporabnika, kjer se lahko kadarkoli seznani s svojimi podatki. Na takšen način si lahko zaposleni enostavno razporedi delo za vnaprej, saj ima dnevni, tedenski in mesečni pregled nad opravljenimi urami. Tako ve koliko ur še mora opraviti in na kakšen način si razporediti delo čez dan.

Načini povečanja učinkovitosti

1. Delo od doma
 • Popolna kontrola nad svojim delovnim časom: zaposleni lahko sami razporejajo svoje delo glede na svojo produktivnost in življenjski ritem.

 • Boljše izkoriščanje časa in osredotočenost na naloge, ki so najbolj pomembne.

 • Spodbujanje samonadzora zaposlenih s pomočjo evidence eČasomer. Zaposleni lahko beležijo svoj čas na različnih lokacijah preko mobilne aplikacije, kar jim omogoča prilagodljivost in mobilnost.
2. Sledenje naduram in odsotnostim
 • Z uporabo aplikacije eČasomer lahko spremljate, kdaj in zakaj zaposleni delajo nadure. To omogoča boljše upravljanje delovnih ur, zmanjšanje nepotrebnih nadur ter boljšo izrabo virov.

 • Boljša sledljivost poteku projektov z natančnim pregledom nad delovnim časom zaposlenih. Lahko enostavno ugotovite, koliko časa je posamezni zaposleni namenil določenemu projektu ali nalogi. To je izjemno koristno pri določanju časovnih okvirov za prihodnje projekte in pri dodeljevanju virov. S tem se zmanjša potreba po dodatnih nadurah, saj lahko bolj natančno načrtujete delo in ga prilagajate dejanskim potrebam vašega podjetja.
 • Lažje upravljanje odsotnosti kot so dopusti, bolniške odsotnosti in druge vrste odsotnosti. S tem se izboljša tudi proces odobravanja dopustov in bolniških odsotnosti ter se zmanjša administrativna breme. Vse te informacije vam omogočajo boljšo preglednost nad delovnim časom in višjo učinkovitost pri upravljanju delovnih virov v vašem podjetju.

3. Optimizacija delovnega časa
 • Z natančnim planiranjem in pregledom delovnih ur lahko zaposleni produktivneje izkoristijo delovne ure in čas za odmor. To pa ima neposreden vpliv na zmanjšanje stresa in izboljšanje delovne kulture, kar lahko pozitivno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih.

 • S sistemom eČasomer lahko analizirate podatke o delovnem času, ki vam omogočajo, da prepoznate vzorce v delovnih urah vaših zaposlenih. Na primer, lahko ugotovite, kdaj je največja potreba po delavcih, kar vam omogoča boljšo razporeditev virov in prilagoditev urnikov dela. S tem lahko zmanjšate potrebo po nadurah in izboljšate izrabo virov, kar posledično zmanjšuje stroške dela.

Zakaj izbrati evidenco delovnega časa eČasomer?

Z optimizacijo delovnega časa, vaši zaposleni ne bodo le bolj produktivni, temveč boste tudi izboljšali konkurenčnost vašega podjetja. Kako? Z natančnim načrtovanjem in učinkovitim upravljanjem delovnih ur lahko dosežete izjemne rezultate.

eČasomer, vam ponuja možnost natančnega optimiziranja delovnega časa zaposlenih. S pomočjo analize podatkov, lahko prepoznate ključne vzorce v delovnih urah vaših zaposlenih. To vam omogoča, da načrtujete delo v najbolj učinkovitih časovnih intervalih, kar pripomore k boljši izrabi virov in zmanjšanju stroškov dela.

S sistemom eČasomer lahko spremljate, kdaj je največja potreba po delavcih, kako se pojavljajo nadure in kako prilagoditi urnike dela. To vam omogoča, da zmanjšate potrebo po nadurah in hkrati izboljšate zadovoljstvo zaposlenih, saj imajo boljše uravnotežen delovni čas in več časa za osebne odmore.

Poleg tega pa evidenca eČasomer omogoča natančno spremljanje delovnega časa vsakega zaposlenega, kar vam zagotavlja večjo transparentnost in sledljivost vseh aktivnosti. To je ključno pri dodeljevanju nalog in projektov ter pri spremljanju napredka dela. S tem vam je omogočeno boljše upravljanje delovnih virov in povečanje konkurenčnosti vašega podjetja.

Pravilno in natančno upravljanje delovnega časa je pomembno tako za zaposlenega kot tudi za delodajalca, predvsem zaradi pravilnega izplačila delovnih ur in skladnosti z zakonskimi predpisi.