Prikaz prisotnosti in evidenca nadur

Prikaz prisotnosti in evidenca nadur

Napredna aplikacija vam omogoča enostavno in natančno beleženje prisotnosti zaposlenih. Omogoča tudi vodenje zanesljive evidence viškov in nadur, kar vam pomaga boljši pregled nas delovnimi urami.

Pregled
viškov zaposlenih

Natančen pregled in urejanje posameznih viškov zaposlenega za prenos ur v naslednje mesece.

Pregled
nadur zaposlenih

Hiter postopek spremembe viškov v nadure in takojšnje zabeleženje v evidenco izplačil.

Kompenzacija
delovnih ur

Skupen pogled oddelanih ur, viškov in nadur ter enostavno urejanje in prenos v izplačilo ali pregledno tabelo.

Pregled viškov zaposlenih

Natančen pregled in urejanje posameznih viškov zaposlenega za prenos ur v naslednje mesece.

Pregled nadur zaposlenih

Hiter postopek spremembe viškov v nadure in takojšnje zabeleženje v evidenco izplačil.

Kompenzacija delovnih ur

Skupen pogled oddelanih ur, viškov in nadur ter enostavno urejanje in prenos v izplačilo ali pregledno tabelo.

Popoln nadzor nad svojimi urami

Vsak zaposleni ima popoln dostop in pregled nad svojimi delovnimi urami, viški in nadurami. Pregled je preprost za urejanje, prikazan je lahko v dnevni, tedenski ter mesečni obliki.

Zaposleni ima omogočen samostojen vklop do SMS obveščanja o njegovem stanju ur. Nadrejeni pa ima popoln dostop do delovnih ur vseh zaposlenih.

Popoln nadzor nad svojimi urami

Vsak zaposleni ima popoln dostop in pregled nad svojimi delovnimi urami, viški in nadurami. Pregled je preprost za urejanje, prikazan je lahko v dnevni, tedenski ter mesečni obliki.

Zaposleni ima omogočen samostojen vklop do SMS obveščanja o njegovem stanju ur. Nadrejeni pa ima popoln dostop do delovnih ur vseh zaposlenih.

Evidenca viškov in nadur

Enostavno ločevanje med viški in nadurami ter delovno obvezo. Možno je tudi omejiti število nadur presežka dela, ki ga delavec lahko izpolni na dnevni in mesečni bazi.

Dovoljeno je več tipov urejanja viškov glede na skupino zaposlenega. Nadrejeni se lahko odloči za avtomatsko ali ročno potrjevanje viškov.

Evidenca viškov in nadur

Enostavno ločevanje med viški in nadurami ter delovno obvezo. Možno je tudi omejiti število nadur presežka dela, ki ga delavec lahko izpolni na dnevni in mesečni bazi.

Dovoljeno je več tipov urejanja viškov glede na skupino zaposlenega. Nadrejeni se lahko odloči za avtomatsko ali ročno potrjevanje viškov.

Transparentno in pregledno

Pri vpisovanju delovnih ur, se ne spremeni nobena revizijska sled. Varen in zanesljiv vpogled v delovne ure zaposlenega.

Poleg prisotnosti eČASOMER nudi tudi podatke o odsotnostih zaposlenih.

Evidenca prisotnosti vam pomaga, da hitro vidite, ali so zaposleni na službeni poti ali na malici, ali pa so morda neupravičeno odsotni.

Transparentno in pregledno

Pri vpisovanju delovnih ur, se ne spremeni nobena revizijska sled. Varen in zanesljiv vpogled v delovne ure zaposlenega.

Poleg prisotnosti eČASOMER nudi tudi podatke o odsotnostih zaposlenih.

Evidenca prisotnosti vam pomaga, da hitro vidite, ali so zaposleni na službeni poti ali na malici, ali pa so morda neupravičeno odsotni.

Evidenca delovnega časa pomoč

Pomanjkanje zabeleženega delovnega časa ni več težava!

Za naše stranke smo razvili rešitev, ki omogoča evidenco delovnega časa kar preko vašega mobilnega telefona, spletne ali namizne aplikacije ter registratorjev.

Pomanjkanje zabeleženega delovnega časa ni več težava!

Za naše stranke smo razvili rešitev, ki omogoča evidenco delovnega časa kar preko vašega mobilnega telefona, spletne ali namizne aplikacije ter registratorjev.