Analitika in poročila

Analitika in poročila

Z uporabo eČASOMERja imate pregled nad podatki celotnega podjetja. Omogoča vam, da prilagajate podatke, izvažate in analizirate poročila ter upravljate administrativne podatke na enem mestu.

Dnevno, tedensko in mesečno
poročilo

Pregleden izpis evidenc delovnih ur po standardih zakonodaje ZEPDVS.

SMS
obveščanje

Vodenje evidence je možno tako preko portala eČASOMER kot tudi SMS sporočil.

Revizijska
sled

Za zagotavljanje večje transparentnosti pri upravljanju podatkov o delovnem času.

Dnevno, tedensko in mesečno poročilo

Pregleden izpis evidenc delovnih ur po standardih zakonodaje ZEPDVS.

SMS obveščanje

Vodenje evidence je možno tako preko portala eČASOMER kot tudi SMS sporočil.

Revizijska sled

Za zagotavljanje večje transparentnosti pri upravljanju podatkov o delovnem času.

Dostop do evidenčnih ur

Dostop do svojih evidenčnih ur lahko uporabnik spremlja v portalu eČASOMER ali se naroči na redno SMS obveščanje.

Vsi vnaprej določeni administratorji eČASOMERja imajo na enem mestu dostop do pregleda evidenčnih ur vseh zaposlenih, do katerih lahko dostopajo kadarkoli.

Dostop do evidenčnih ur

Dostop do svojih evidenčnih ur lahko uporabnik spremlja v portalu eČASOMER ali se naroči na redno SMS obveščanje.

Vsi vnaprej določeni administratorji eČASOMERja imajo na enem mestu dostop do pregleda evidenčnih ur vseh zaposlenih, do katerih lahko dostopajo kadarkoli.

Poročilo za obračun plač

Z uporabo poročila za izračun plač zaposlenih, lahko na koncu meseca hitro in dosledno opravite obračun.

Prilagodite izvoz po lastnih potrebah in si tako poenostavite proces ter se izognete nepreglednim tabelam.

Poročilo za obračun plač

Z uporabo poročila za izračun plač zaposlenih, lahko na koncu meseca hitro in dosledno opravite obračun.

Prilagodite izvoz po lastnih potrebah in si tako poenostavite proces ter se izognete nepreglednim tabelam.

Pregled revizijske sledi

Transparentnost delovnega časa je zagotovljena s sledenjem revizije, ki vam omogoča, da kadar koli preverite, kdo je upravljal z informacijami o delovnem času vaših zaposlenih. Vsebuje zapise o ogledih, brisanju in urejanju podatkov.

Z uporabo revizijske sledi zagotovite tudi skladnost z zakonodajo GDPR.

Pregled revizijske sledi

Transparentnost delovnega časa je zagotovljena s sledenjem revizije, ki vam omogoča, da kadar koli preverite, kdo je upravljal z informacijami o delovnem času vaših zaposlenih. Vsebuje zapise o ogledih, brisanju in urejanju podatkov.

Z uporabo revizijske sledi zagotovite tudi skladnost z zakonodajo GDPR.

Pregled delovnega časa na enem mestu

Na enem mestu je na voljo pregled vseh oddanih registracij in odsotnosti vaših zaposlenih v določenem časovnem obdobju in glede na specifično lokacijo prijave. Določite lahko dotično lokacijo prijave in jo zaklenete za posameznega uporabnika, da ne bi prišlo do zlorab.

Zabeležene dogodke lahko izvozite tudi v Excel ali pa se izvoz prilagodi na izbran program vašega računovodskega servisa.

Pregled delovnega časa na enem mestu

Na enem mestu je na voljo pregled vseh oddanih registracij in odsotnosti vaših zaposlenih v določenem časovnem obdobju in glede na specifično lokacijo prijave. Določite lahko dotično lokacijo prijave in jo zaklenete za posameznega uporabnika, da ne bi prišlo do zlorab.

Zabeležene dogodke lahko izvozite tudi v Excel ali pa se izvoz prilagodi na izbran program vašega računovodskega servisa.

Dnevna, tedenska in mesečna poročila

Poleg prilagajana poročil glede na uporabnike, oznake in oddelke, lahko izvozite poročilo za poljubna časovna obdobja.

Najbolj pogosto uporabljena sta mesečno in dnevno poročilo. Željene parametre nastavite le enkrat in shranjena poročila izvozite v PDF, Excel, CSV in TSV z enim klikom.

Dnevna, tedenska in mesečna poročila

Poleg prilagajana poročil glede na uporabnike, oznake in oddelke, lahko izvozite poročilo za poljubna časovna obdobja.

Najbolj pogosto uporabljena sta mesečno in dnevno poročilo. Željene parametre nastavite le enkrat in shranjena poročila izvozite v PDF, Excel, CSV in TSV z enim klikom.

Pomanjkanje zabeleženega delovnega časa ni več težava!

Za naše stranke smo razvili rešitev, ki omogoča evidenco delovnega časa kar preko vašega mobilnega telefona, spletne ali namizne aplikacije ter registratorjev.

Evidenca delovnega časa pomoč

Pomanjkanje zabeleženega delovnega časa ni več težava!

Za naše stranke smo razvili rešitev, ki omogoča evidenco delovnega časa kar preko vašega mobilnega telefona, spletne ali namizne aplikacije ter registratorjev.